Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de structurele meerjarenbegroting en de aanwezige incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten geëlimineerd, zodat er een structureel beeld ontstaat van de begroting en het begrotingssaldo.

In het vervolg van deze bijlage wordt inzicht gegeven in:

  • de structurele meerjarenbegroting
  • de incidentele baten en lasten
  • incidentele stortingen en onttrekkingen in/aan reserves
  • structurele stortingen en onttrekkingen in/aan reserves
ga terug