Financiën

Ambitie

We streven naar gezonde gemeentefinanciën. Een sluitende meerjarenbegroting en een goed gevulde spaarrekening is geen doel op zich. We streven hiernaar, omdat dit op de lange termijn de enige garantie is dat de gemeente voor zijn inwoners dat kan doen wat nodig is. Ook als het financieel tegen zit willen we onze taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 55.599

5,7 %

Baten

€ 534.471

54,8 %

ga terug