Financiën

Overige vergoedingen

Lasten & baten

Lasten

€ 1.044

1,9 %

Baten

€ 9.002

1,7 %