Financiën

Gemeentefonds

Lasten & baten

Lasten

€ 1.008

1,8 %

Baten

€ 411.751

77,0 %