Financiën

Verbonden partijen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 55.599

5,7 %

Baten

€ 534.471

54,8 %

ga terug