Bedrijfsvoering

De realisatie van onze gemeentelijke ambities en de uitvoering van onze wettelijke taken, en alles wat daar tussen zit, kan niet zonder ondersteuning van bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering staat dus ten dienste van de gemeentelijke doelstellingen. De bedrijfsvoeringsfuncties binnen de gemeente Almere zijn: HRM, informatievoorziening, communicatie, financiën, inkoop en aanbesteding, juridische zaken en huisvesting. In deze paragraaf worden de belangrijkste aandachtspunten vermeld.

ga terug