Bedrijfsvoering

Juridische zaken

In Almere werken we al een aantal jaar met de informele aanpak. Wanneer iemand een aanvraag doet die niet kan worden toegekend, nemen we contact op om toe te lichten waarom dit niet kan en denken mee over eventuele alternatieve oplossingen. We zetten in 2020 verder in op de toepassing van deze aanpak en investeren middels training en scholing in de vaardigheden van medewerkers. Hierdoor kunnen zij beter aansluiten op de vragen en belevingswereld van inwoners.

Daarnaast willen graag blijven leren van de besluiten die we nemen juist ook wanneer hier bezwaar tegen wordt gemaakt. We toetsen bij geschillen daarom opnieuw of we daadwerkelijk het juiste besluit genomen hebben. De behandeling van een bezwaar zetten we niet in als middel om ons gelijk te halen, maar om de rechtvaardigheid van een besluit nogmaals te toetsen en hiervan te leren. We gaan hierbij de primaire beslisser inzetten in plaats van dit volledig te beleggen bij een jurist. Deze aanpak moet ons helpen betere beslissingen te nemen en, waar nodig, het bezwaarproces te verbeteren.