Bedrijfsvoering

Informatievoorziening

De Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt, doet een groot beroep op onze informatievoorziening. Verschillende bestaande systemen worden gebundeld om vanaf 2021 via een loket informatie te kunnen verstrekken. Dit vormt een omvangrijke operatie, naast reguliere updates van applicaties en zoals die van diverse andere systemen. Dit onderstreept de noodzaak van voldoende capaciteit om dit soort processen en daarmee onze ambities mogelijk te maken.
De technische implementatie van de nieuwe digitale werkplekken isin 2019 uitgevoerd en afgerond. Voor het welslagen van deze implementatie zal in 2020 aandacht besteed worden aan de mogelijkheden die het gebruikers kan bieden om hun werk anders en slimmer te doen. Bijvoorbeeld door het gebruik van online omgevingen.