Bedrijfsvoering

Communicatie

Communicatie vormt een belangrijke bouwsteen van veel wat we als organisatie doen. De ervaring leert dat het goed is als communicatieprofessionals tijdig betrokken zijn bij beleidsontwikkelingen. Zo worden medewerkers ondersteund om in begrijpelijke taal en klantgericht te communiceren. Dit helpt om het aantal klachten en bezwaren te verminderen. Ook bij andere opgaven, zoals de Floriade, is communicatie van belang om het verhaal van een groene, leefbare en gezonde stad te vertellen. Verder blijven we werken aan een communicatieve organisatie. Dit vraagt van medewerkers dat ze weten welke ontwikkelingen er spelen en in staat zijn hierop te anticiperen.