Veiligheid

Ambitie

Als achtste gemeente van Nederland zien wij ons steeds meer geconfronteerd met grootstedelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en economisch vlak. Dit brengt een uitdaging mee op het gebied van veiligheid.
Grote steden in Nederland hebben meer dan gemiddeld te maken met zogenaamde high impact crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweld), jeugdoverlast en -criminaliteit, mogelijke radicalisering en overlast van personen die verward gedrag vertonen. In Almere is het veiligheidsbeeld nog altijd positiever dan de gemiddelde cijfers van de grote steden. Het is onze ambitie om deze positie ten opzichte van de grote steden te behouden en bij voorkeur de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Almere te verbeteren. Daar werken we aan via de vier beleidsthema’s zoals vastgelegd in het actieplan Veiligheid 2019-2022: veilige wijken, ondermijning & georganiseerde criminaliteit, zorg & veiligheid en rampenbestrijding & crisisbeheersing.
Voor de regie op ons veiligheidsbeleid is informatiegestuurd werken een belangrijk uitgangspunt. In 2020 gaan we meer en diepgaandere fenomeen- en gebiedsanalyses ontwikkelen. Ook werken we aan de overgang van signaalgestuurde aanpak naar een meer risicogestuurde en preventieve aanpak. Om nog beter te kunnen duiden wat er speelt in de stad willen we ook meer gebruik maken van social media.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 20.450

2,1 %

Baten

€ 605

0,1 %

ga terug