Veiligheid

Openbare orde

Lasten & baten

Lasten

€ 5.235

25,6 %

Baten

€ 366

60,5 %