Onderwijs, sport en cultuur

Ambitie

Onderwijs, sport en cultuur zijn belangrijke bouwstenen van onze samenleving. Het draagt bij aan persoonlijke groei, talentontwikkeling, gezondheid en welbevinden. We streven daarom naar een hoogwaardig, gevarieerd en toegankelijk aanbod op al deze terreinen waarin we een duidelijk Almeers profiel van groot belang vinden. Waar dit nodig is intensiveren we onze inzet. Zo zetten we sterk in op de bestrijding van laaggeletterdheid. Zo zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Nu én later.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 87.852

9,0 %

Baten

€ 29.525

3,0 %

ga terug