Onderwijs, sport en cultuur

Financiën

bedragen x € 1.000

Neutrale bijstellingen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 87.852

9,0 %

Baten

€ 29.525

3,0 %

ga terug