Onderwijs, sport en cultuur

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

overige risico's

3.547

20%

829

762

vertrouwelijke risico's

1.850

53%

990

0

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 87.852

9,0 %

Baten

€ 29.525

3,0 %

ga terug