Onderwijs, sport en cultuur

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

Lasten

€ 6.178

7,0 %

Baten

€ 6.178

20,9 %