Onderwijs, sport en cultuur

Bibliotheekwerk

Lasten & baten

Lasten

€ 11.147

12,7 %

Baten

€ 3.039

10,3 %