Onderwijs, sport en cultuur

Sportgebouwen en -velden

Lasten & baten

Lasten

€ 10.510

12,0 %

Baten

€ 3.141

10,6 %