Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijsbeleid

Lasten & baten

Lasten

€ 5.173

5,9 %

Baten

€ 20

0,1 %