Onderwijs, sport en cultuur

Verbonden partijen

Niet van toepassing op dit programma.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 87.852

9,0 %

Baten

€ 29.525

3,0 %

ga terug