Onderwijs, sport en cultuur

Sportbeleid

Lasten & baten

Lasten

€ 5.634

6,4 %

Baten

€ 50

0,2 %