Onderwijs, sport en cultuur

Onderwijsbeleid 0-4 jaar

Lasten & baten

Lasten

€ 9.574

10,9 %

Baten

€ 8.311

28,1 %