Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de belangrijkste (financiële) aspecten die op dit moment spelen in het grondbeleid van de gemeente. De paragraaf grondbeleid kent de volgende opbouw:

  1. Analyse van de marktsituatie.
  2. Beleidsvraagstukken en diverse ontwikkelingen.
  3. Sturingsvoorstel voor de programmering t.b.v. het MPGA 2020.
  4. De effecten op het harde vermogen binnen het weerstandsvermogen.
  5. De effecten op de zachte buffer binnen het weerstandsvermogen.
ga terug