Lokale heffingen

Bedrijven, kantoren, et cetera

Bedrijven, kantoren, et cetera

Net als bij de woonlasten doen dergelijke effecten zich ook voor bij bedrijven, kantoren etc. hebben wij hieronder via een getallenvoorbeeld weergegeven om welke lasten het gaat bij bedrijven, kantoren etc.

bedragen x € 1,-

bedrijven, kantoren

2019

2020

stijging

WOZ-waarde

2.117.299

2.138.472

1. ozb eigenaren/gebruikers 

12.236,09

12.505,28

2,20%

2. rioolheffing

154,45

161,71

4,70%

3. reinigingsrechten 

p.m.

p.m.

7,41%