Kredieten onderwijshuisvesting

bedragen x € 1000

investeringen periode 2019- 2023

 totaal krediet PB 2019 

totaal mutatie

 totaal krediet PPN 2020 

totaal mutatie

 totaal krediet PB 2020

opleverjaar 2019

basisonderwijs

12 tijdelijke lokalen Nobelhorst

2.000

2.000

2.000

uitbreiding Paul Kleestraat (500-600m2 bvo)

1.900

1.900

-1.900

overige investeringen

290

290

voortgezet onderwijs

nevenvestiging VO Baken Poort (800 ll)

6.801

6.801

6.801

aanvullend krediet VO Baken Poort

3.074

3.074

3.074

totaal 2019

13.775

0

13.775

-1.610

12.165

opleverjaar 2020

basisonderwijs

uitbreiding Paul Kleestraat (500-600m2 bvo)

1.900

1.900

14 gr BS, gebied 5C, Nobelhorst

4.174

257

4.431

4.431

14 gr BS, gebied 5C, Nobelhorst overschrijding

2.460

163

2.623

2.623

14 gr BS, gebied 5C, Nobelhorst aanbesteding

1.930

1.930

16 gr BS, Homeruskwartier

4.650

287

4.937

4.937

16 gr BS Homeruskwartier overschrijding

692

45

737

737

16 gr BS Homeruskwartier aanbesteding

1.118

1.118

overige investeringen

1.023

1.023

totaal 2020

11.976

752

12.728

5.971

18.699

opleverjaar 2021

basisonderwijs

16 gr BS, Muiderduin

4.650

287

4.937

921

5.858

met gymlokaal, Muiderduin

1.220

77

1.297

103

1.400

14 gr BS Europakwartier Oost

4.177

258

4.435

827

5.262

gymlokaal bij 14 kl Europakwartier Oost

1.221

77

1.297

103

1.401

14 gr BS bij MLF 

4.177

258

4.435

-4.435

voortgezet onderwijs

VO Montessori Lyceum Flevoland (700 ll), Nobelhorst

9.849

607

10.456

-10.456

3 gymlokalen bij MLF, Nobelhorst

3.654

232

3.886

-3.886

internationaal onderwijs

internationale campus (PO en VO)

12.761

608

13.369

-13.369

gymzalen internationale campus

2.333

154

2.487

-2.487

totaal 2021

44.042

2.558

46.600

-32.679

13.921

opleverjaar 2022

basisonderwijs

16 gr PO bij MLF

5.827

5.827

16 gr BS oec (SKO), Duin, Kop Midden

4.650

287

4.937

1.697

6.634

met gymlokaal, Duin, Kop Midden

1.220

78

1.298

102

1.400

Integraal Huisvestingsplan, Stedenwijk

14.388

14.388

voortgezet onderwijs

VO Montessori Lyceum Flevoland (700 ll), gebied 5C, Nobelhorst

12.405

12.405

3 gymlokalen bij MLF, Nobelhorst

4.194

4.194

upgrade naar sporthal bij MLF, Nobelhorst

3.420

3.420

internationaal onderwijs

internationale campus (PO en VO)

15.230

15.230

gymzalen internationale campus

2.692

2.692

totaal 2022

5.870

365

6.235

59.955

66.190

opleverjaar 2023

basisonderwijs

16 gr BS, Oosterwold

5.827

5.827

met gymlokaal, Oosterwold

1.400

1.400

totaal 2023

0

0

0

7.227

7.227

totaal 2019 - 2023

75.663

3.675

79.338

38.864

118.202

ga terug