Floriade

Inleiding

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over stand van zaken van de projecten rondom de Floriade. Hiermee geven we uitvoering aan de aanvaarde raadsmotie RG-112 uit 2014. In deze motie heeft de gemeenteraad gevraagd halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de financiële huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s. De projecten betreffen het evenement, de ‘Making Of’ en de terreinontwikkeling van de Floriade, de projecten rond de verbreding van de A6 (inclusief Landschapsplan) en het Rondje Weerwater.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij;

  1. Tussentijdse financiële rapportage 2019
  2. Beleidsvoornemens en financiën 2020
  3. Afspraken en contracten
  4. Risico’s
ga terug