Risicoparagraaf

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico’s die impact hebben op onze begroting en de buffers die beschikbaar zijn om de risico’s op te vangen wanneer deze zich voordoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s met een eenmalig karakter, risico’s met een mogelijk structurele impact en zogenaamde ‘zwarte zwanen’ waarvan de consequenties moeilijker te overzien zijn. Dit onderscheid wordt aangehouden, omdat de wijze waarop een risico zich voor zou kunnen doen, bepaalt welke financiële beheersmaatregelen nodig zijn.

ga terug