Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

In het Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen 2020 is de programmering voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor 2020 opgenomen. Onderlegger voor het bestedingsplan 2020 is het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA). In 2015 heeft uw raad bij de programmabegroting – ingestemd met de ontwikkeling van dit instrument. Het MPBA is een transparant afwegingskader, waarin naast technische grondslagen (veiligheid, functionaliteit), ook signalen vanuit de stad en bestuurlijke keuzes worden gewaardeerd en geprioriteerd in relatie tot de beschikbare middelen.

Per gebied (Buiten/Hout, Haven/Poort, Stad en Stedelijk) wordt toegelicht welke projecten er voor komend jaar gepland staan en welke projecten op de reservelijst staan.

Inleiding

Almere Haven / Poort

Almere Buiten / Hout

Almere Stad / Centrum

Stedelijke opgaven

ga terug