Financiële inleiding

In dit deel van de begroting gaan we in op het meerjarenperspectief, de vermogenspositie en de grondexploitatie.

ga terug