Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Ambitie

De verwachting is dat Almere zal groeien van een stad met 200.000 naar minimaal 300.000 inwoners
Een stad die zich kenmerkt door veel groen en water, waar wordt gesport, gerecreëerd en mensen elkaar ontmoeten. Dit betekent dat een veilige en gezonde openbare ruimte van groot belang is en dat de kapitaalgoederen worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Met het beheren van de leefomgeving in Almere willen we van toegevoegde waarde zijn voor de inwoners en bezoekers van onze stad. Zo blijven we werken aan een duurzaam, leefbaar en bereikbaar Almere.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 151.240

15,5 %

Baten

€ 100.720

10,3 %

ga terug