Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Parkeren

Lasten & baten

Lasten

€ 10.373

6,9 %

Baten

€ 14.608

14,5 %