Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Fonds Verstedelijking Almere

Lasten & baten

Lasten

€ 5.980

4,0 %

Baten

€ 5.955

5,9 %