Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Financiën

bedragen x € 1.000

Neutrale bijstellingen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 151.240

15,5 %

Baten

€ 100.720

10,3 %

ga terug