Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Afval en riolering

Lasten & baten

Lasten

€ 40.514

26,8 %

Baten

€ 50.958

50,6 %