Opvolging aanvaarde moties

Opvolging aanvaarde moties

Het is onze gewoonte dat wij uw raad met een raadsbrief informeren over de wijze waarop invulling is en wordt gegeven aan de aanvaarde moties en amendementen bij financiële producten. In het najaar van 2019 ontvangt u de raadsbrief over de opvolging van de aanvaarde moties bij de Programmarekening 2018 en de Perspectiefnota 2020.
In onderstaand overzicht, leest u welke amendementen en moties inmiddels zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op moties die nog opvolging behoeven. De moties en amendementen die in het vorige overzicht, in het voorjaar van 2019 bij de programmarekening 2018, als afgerond stonden vermeld zijn uit deze lijst weggelaten.

Programmabegroting 2018 (vastgesteld 09-11-2017)

Programmabegroting 2019 (vastgesteld 08-11-2018)

ga terug