Bedrijfsvoering

Ambitie

We willen een toegankelijke en dienstverlenende organisatie zijn, zowel intern als extern. In onze bedrijfsvoering geven we hier op verschillende manieren invulling aan. We investeren in onze aanpak om waar mogelijk zaken op een klantgerichte wijze op te pakken, af te handelen en te leren van elkaar. We hebben oog voor de diverse stad die Almere is bij onze werving en selectie van nieuw personeel, en werken daarnaast aan onze digitale bereikbaarheid en dienstverlening.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 68.846

7,1 %

Baten

€ 1.856

0,2 %

ga terug