Bedrijfsvoering

Financiën

bedragen x € 1.000

Neutrale bijstellingen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 68.846

7,1 %

Baten

€ 1.856

0,2 %

ga terug