Bedrijfsvoering

Overhead primair proces

Lasten & baten

Lasten

€ 17.196

25,0 %

Baten

€ 328

17,7 %