Bedrijfsvoering

Vastgoed en facilitaire zaken

Lasten & baten

Lasten

€ 11.029

16,0 %

Baten

€ 720

38,8 %