Bedrijfsvoering

Personeelszaken

Lasten & baten

Lasten

€ 6.009

8,7 %

Baten

€ 460

24,8 %