Bedrijfsvoering

Overhead en bedrijfsvoering

Lasten & baten

Lasten

€ 17.200

25,0 %

Baten

€ 321

17,3 %