Bedrijfsvoering

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

operationele risico's

Wet arbeidsmarkt in balans

3.500

20%

700

0

overige risico's

800

20%

160

0

vertrouwelijke risico's

265

60%

159

186

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 68.846

7,1 %

Baten

€ 1.856

0,2 %

ga terug