Bedrijfsvoering

ICT

Lasten & baten

Lasten

€ 17.412

25,3 %

Baten

€ 27

1,5 %