Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Ambitie

In Almere moet voor iedereen de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen. We willen dat Almere een stad is die voor iedereen geschikt is om te wonen, werken en te participeren. We bieden passende ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben. Door de huidige economische situatie en onze gezamenlijke inspanningen neemt het aandeel bijstandsgerechtigden, zowel absoluut als relatief, af. Tegelijkertijd zien we kwetsbare doelgroepen die niet aan het werk komen of financieel onder druk staan. We spannen ons extra in om deze inwoners een duurzaam perspectief te bieden.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 143.837

14,8 %

Baten

€ 95.725

9,8 %

ga terug