Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Inkomensondersteuning

Lasten & baten

Lasten

€ 103.009

71,6 %

Baten

€ 93.132

97,3 %