Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Participatie

Lasten & baten

Lasten

€ 2.239

1,6 %

Baten

€ 1.220

1,3 %