Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Re-integratie

Lasten & baten

Lasten

€ 6.535

4,5 %

Baten

€ 1.271

1,3 %