Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Risico's

Op dit programma zijn de volgende risico’s met een geldgevolg op de algemene dienst geïdentificeerd:

bedragen x €1.000

restrisico

kans

risicobedrag

risicobedrag

risico's 

(A)

(B)

(AxB)

JR 2018

overige risico's

1.840

60%

428

308

vervallen

2.680

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 143.837

14,8 %

Baten

€ 95.725

9,8 %

ga terug