Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Financiën

bedragen x € 1.000

Neutrale bijstellingen

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 143.837

14,8 %

Baten

€ 95.725

9,8 %

ga terug