Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Sociaal domein algemeen

Lasten & baten

Lasten

€ 21.458

14,9 %

Baten

€ 2

0,0 %