Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Minimabeleid

Lasten & baten

Lasten

€ 10.596

7,4 %

Baten

€ 100

0,1 %